L O A D I N G

เงื่อนไขการสั่งโต๊ะจีน

ลูกค้าสามามารถโทรสั่งจองโต๊ะจีนโดยตรงได้ที่ : 081 705 5998, 086 171 9990

  • เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ท่านควรถามชื่อพนักงานที่ท่านได้ทำการติดต่อจองโต๊ะจีนไว้
  • เพื่อความมั่นใจว่าทางเรา โต๊ะจีนมีโต๊ะจีนเพียงพอสำหรับท่านควรติดต่อจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
  • ลูกค้าจะต้องระบุจำนวนโต๊ะ พร้อมกับเมนูอาหาร สถานที่ และวันที่แน่นอนกับพนักงานที่ท่านได้ติดต่อไว้
  • เมื่อทำการจองแล้ว ให้ท่านโอนค่ามัดจำค่าจองโต๊ะล่วงหน้าอย่างน้อย 25% ของจอง
  • การจองโต๊ะจีนที่สมบูณร์เมื่อทางเราได้รับแจ้งการโอนเงินมัดจำเท่านั้น
  • เมื่อท่านโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว กรุณาติดต่อกลับที่ โทร 081-7055998 , 086-1719990 พร้อมกับเก็บสลิบไว้เพื่อยืนยันการจองโต๊ะ